Edelstål og Sveis

Tønnegrill eller annet design?

Tønnegrill er en av de enkleste og raskeste formene for grill. Når man i dag gjør dette med sitt særpreg har tønnegrill blitt svært populært. Vi i Edelstål & Sveis spesialiserer oss på stålproduksjon av konstruksjoner med langt høyere kvalitet enn standard-produktene til kommersielle butikkjeder.

Vi produserer tønnegriller og andre alternative griller i syrefast stål. Noe som øker kvaliteten betraktelig. Når vi produserer grill fra bunnen av, kan vi kvalitetssikre alle ledd i produksjonen. Med de beste materialvalgene, kombinert med håndverk med passion kan vi stille livstidsgaranti på vår produksjon av tønnegrill og andre griller i syrefast stål.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har egne behov og ønsker. Og som vet verdien av kvalitet og gode produkter som varer livet ut, fremfor å måtte gjøre rimelige grill-kjøp på jevnlig basis.

Vi ønsker ikke å konkurrere på pris eller på ferdigvarene, men på kvalitet og til kunder som ønsker det beste i markedet.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om vår produksjon av grill!