Sveise aluminium?

Har du konstruksjoner eller eiendeler i aluminium som du ønsker å reparere eller sikre i større grad, kan sveising av aluminium være rett løsning. Vi i Edelstål & Sveis er eksperter på å sveise aluminium- og stålkonstruksjoner.

Vi har svært få begrensninger i oppdragstyper når vi har erfaringer med gode resultater tidligere. Vi er alltid nyssgjerrig og liker de mer spesialiserte oppdragene, men vi er selvfølgelig tilgjengelig for de mer elementære prosjektene.

Som ekspert på sveising av aluminium forstår vi godt at dette er et ukjent felt for folk flest. Dog er vi svært opptatt av å dele vår fagkunnskap slik at du forstår arbeidet som ligger bak, bedre. Vi holder oss jevnlig oppdaterte innenfor vår egen bransje og tar nye sertifiseringer ettersom det dukker opp nye redskaper og teknologi.

Vi er tilgjengelig for hele Norge og har ingen begrensninger i type jobber, og kan stille med gratis befaring på forholdsvis kort tid.

Kontakt oss nå dersom du ønsker mer informasjon om vår kompetanse på sveising av aluminium, og hvordan vi best mulig kan bistå deg!